Regler och villkor

Medlemskapet föreskrivs av Loggershut ApS, Klintevej 12, 7100 Vejle. CVR-nummer: 39089458l. Hädanefter "Loggershut" respektive "Prenumerationen"

För att få tillgång till influencers (påverkare) på Loggershut är det obligatoriskt att köpa en prenumeration och skapa en administratör profil som innebär att registrera dig med en e-postadress och andra relevanta uppgifter. Enligt dataregler, begär inte Loggershut ut känslig information, vilket gås igenom enligt nedan.

Din prenumeration

Priset för ett abonnemang är minst 100 SEK per månad i beaktande den nuvarande uppsägningstider, någon reglering av priserna kommer att meddelas till den e-postadress som abonnenten har lämnat i samband med att skapa ett Loggershut administratörskonto. Någon ändring av priset kommer att träda i kraft först när kommande förnyelse av medlemskap börjar. Vid varje given tidpunkt, förbehåller sig Loggershut rätten att reglera priset för ett abonnemang. Uppsägning av ett abonnemang efter en prisändring följer de givna lagstiftningen vid tidpunkten för uppsägningen.

En prenumeration är sekventiell och förlängs automatiskt tills det sägs upp av Loggershut eller abonnenten. Prenumerationen betalas i förskott. När du ställer in abonnemanget, kan betalning göras med kort. Efter att abonnemanget har satts upp är det inte längre möjligt att ändra betalningsmetod. I fråga om en abonnent inte längre är anställd av ett företag och du önskar till att bli den nya abonnenten, vänligen kontakta: support-se@loggershut.com för att verifiera din åtkomst till kontot. Därefter kan du, som ny prenumerant, kunna göra förändringar till betalning information under "mitt konto" som du loggar in på Loggershut med ditt nya konto.

För att skapa ett abonnemang, tillåter abonnenten betalningar för efterföljande köpperioder för att automatiskt betalas ut från den valda betalningsmetod på skapandet av abonnemanget. Loggershut erbjuder följande kortbetalningssätt: Visa, MasterCard och JCB.

I fråga om en förnyelse av prenumeration och därmed automatisk betalning abonnenten får ett e-postmeddelande med en länk till ditt kvitto för betalningen. Om en betalning inte är möjlig på grund av att ett införande av den valda betalkort eller andra omständigheter, kommer du att meddelas via e-post för att den abonnent ska kunna ändra betalkort.

Alla meddelanden skickas till den e-post som ges vid tidpunkten för inrättande av prenumeration. Din e-postadress och betalningsinformation kan uppdateras under "min profil" när du har loggat in på Loggershut.

All information som rör betalningar krypteras på webbplatsen för betalningar på vår betalningsleverantör; Quickpay och Loggershut lagrar därmed inte några kortuppgifter.

När du köper en prenumeration, ges samtidigt ett samtycke med tanke på att en uppsägning av regelbundna 14 dagars ångerrätt när tillgång till den server som har använts per den Danska konsumenten förordning, § 18, punkt 2.

Konsumentförordningar och regler gällande 14-dagars ångerrätt gäller därför inte och kan inte tillämpas i fråga om att köpa ett abonnemang på Loggershut då detta är en tjänst som kan köpas online och görs därmed omedelbart tillgänglig för köparen. Med andra ord, tillgången till abonnenter inleddes med ett medgivande redan och har lämnats av konsumenten innan man inleder tillgången. Därför ett erkännande av uppsägning av hävningsrätt.

En prenumeration är sekventiell, och fortsätter tills den avslutats. Abonnemanget kan sägas upp till utgången av den innevarande betalningsperiod. Utebliven betalning för abonnemang räknas inte som giltig uppsägning. Loggershut förbehåller sig rätten till att skicka e-post från abbonenten till Loggershut om tekniska problem, betalning, ändrade villkor eller villkor eller liknande situationer.

Internet ingår inte i abonnemanget.

Innehåll och marknadsföring

Abonnenternas-avtalet(s) med influencers är 100% ansvar för abonnenter i varje aspekt utan begränsning av något slag. På Loggershut hemsida finns riktlinjer för detta. Men, det är val och ansvar för abonnenten, med beaktande av all form av dialog, avtal och genomförande av marknadsföring.

Detta är också underförstått att Loggershut inte på något sätt är ansvariga för direkta eller indirekta åtgärder, kostnader, skulder eller förluster som hänför sig till fällande domar etc. detta omfattar även dialoger och överenskommelser som abonnenten eller influencers gör eller får gjort.

Det åligger abonnenten att följa alla lagar och regler inklusive de Danska marknadsföring förordningar. Al innehåll, infödda eller andra former av marknadsföring måste därför tydligt framgå att det är reklam så en influencer (och underförstått bolaget) är helt öppna med det faktum att ett avtal är reklam.

Loggershut förbehåller sig rätten att vägra abonnenten tillgång till Loggershut och att ta bort innehåll trots att abonnenten har betalt för en given tidsram. Detta kan bland annat ske i situationer där abonnenten fungerar mot Loggershut´s intressen, på andra sätt missbrukar Loggershut eller uppmuntrar annonser som medför etnisk diskriminering eller diskriminering på grund av sexuell läggning. Detta omfattar även minderåriga, intima bilder eller videor eller andra omständigheter som t.ex. hot, terrorism, hat, brottslighet etc.

Alla influencers genomgår en kvalitetskontroll innan de finns tillgängliga på nätet för prenumeranter på Loggershut.se. Det är dock inte Loggershut´s ansvar (direkt eller indirekt) för att pröva äktheten av alla influencers " online-profil då beteendet av influencers på nätet är dynamiskt.

I de fall där abonnenten och influencers inte kan komma överens om en handlingsplan eller för verkställigheten av en överenskommelse som abonnenten har Loggershut möjlighet att anmäla så Loggershut kan ge underlag för den fortsatta eller avslutande dialog mellan abonnenten och influencers. Det är dock i slutändan val och ansvar för abonnenten på vilket sätt dialog och utförande som gäller för att ett avtal skall fortsätta med en influencer.

Abonnenten uppmanas att välja en influencer baserat på deras personlighet och intressen. Abonnenten lånar influencern för att marknadsföra din produkt och/eller tjänst. Därför kna prenumeranten bara föreslå, men inte bestämma i detalj hur influencern måste: annonsera, testa eller på andra sätt visa upp eller berätta för hans eller hennes anhängare om din produkt och/eller tjänst.

Abonnenten bör därför också notera att en influencers kan berätta vad de tycker eller känner om abonnentens produkt och/eller tjänst, inklusive för-och nackdelar som hänför sig till produkten/tjänsten i fråga. Detta bidrar till trovärdigheten av en influencer, som implicit fördelar abonnenten, som en ärlig granskning är överlägsen en test där endast den positiva aspekten är noterad.

Loggershut kan helt gratis återanvända innehåll av något slag som abonnenten och influencers har skapat via Loggershut.

Ansvarsfriskrivning

Loggershut kan inte göras ansvariga för skada av någon sort som abonnenten eller influencers kan uppleva. Inte heller i förhållande till om hemsidan inte kan göras tillgänglig, eller förseningar eller fel.

Loggershut kan dessutom inte att vara ansvarig för den information eller de riktlinjer som finns på Loggershut.dk, mot alla förväntningar, är felaktiga. Skador eller förluster som vilar på information eller riktlinjer från Loggershut kan därför inte ersättas på någon aspekt.

Det åligger abonnenten och influencers att kontinuerligt följa utvecklingen i de termerna och villkoren för användning av Loggershut.

Hur du inte kan använda Loggershut:

  • Modifiera, förändra eller försöka att använda Loggershut på något obehörigt sätt
  • Förstöra, skada, minska eller inaktivera Loggershuts plattformar och tjänster eller nätverk som är förknippade med den här tjänsten
  • Inkludera Loggershut i meddelanden av något slag som kan karakteriseras som spam
  • Skadligt beteende

Domstol

I det fall där abonnenten och Loggershut företag inte kan komma överens i en tvist, har abonnenten möjlighet att gå till domstol. I alla av fallen, oavsett ursprungsland där abonnenten har registrerats, måste domstolen vara den juridiak domstolen i Kolding, Danmark.

Upphovsrätt och rättigheter

Alla rättigheter är reserverade av Loggershut inklusive immateriella rättigheter och upphovsrätt. Titeln av ägaren Loggershut, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till programvara och innehåll.

Loggershut logotypen får inte användas av någon förutom Loggershut om Loggershut har gett ett skriftligt samtycke till detta.

Support

Vid eventuella frågor eller klagomål, vänligen kontakta vår kundsupport via: support-se@loggershut.com. Support kommer att vara på danska eller engelska.