Influencer marketing

Influencer marketing: Vad influensmarknadsföring är hur det används?

Influensmarknadsföring, även känt som influencer marketing och influensmarknadsförare, är en marknadsföringsform som utgår från att låta inflytelserika personer marknadsföra en produkt eller tjänst. Detta gör att målgruppen av potentiella köpare är influensmarknadsförarens följare eller andra inom samma nätverk.

Skillnaden mellan annonsmarknadsföring och influensmarknadsföring är att annonsmarknadsföringen utformas efter den tänkta målgruppen, medan vid influensmarknadsföring nås målgruppen – som redan är samlad – genom influenspersonen. Influenspersonen påverkar sina följare och ger dem kännedom om olika varumärken och produkter, som dessa personer i sin tur själva kan vilja konsumera för att kunna identifiera sig med sin förebild, eller för att det verkar vara en bra produkt.

Vet du redan vad influenser marketing är, kan du hoppa till ett av följande avsnitt:

Och annars börjar vi med att undersöka vad som influencer marketing är:

Macro Influencers

En macro influencer har minst 50 000 följare. De är ofta kända från fler sammanhang än sociala medier. De kan vara popstjärnor, fotbollsspelare, idrottsstjärnor eller fotomodeller. En del är kända från TV. De har ofta följare med olika intressen och har sällan någon speciell nisch som de riktar in sig mot t.ex. träning eller skönhet. Eftersom macro influencers har ett större nätverk kostar det betydligt mer att göra ett samarbete med dessa. Eftersom de har en så varierad grupp följare kan det dessutom vara svårt att nå en viss målgrupp.

Vilka typer av influenspersoner finns det?

Det finns fyra nivåer av influenspersoner:

 1. Kändisar;
 2. Skribenter, bloggare;
 3. Följare, fans, kunder;
 4. Kompisar, medarbetare, partners, släktingar.

Alla dessa grupper ska kunna uppfattas som potentiella köpare själva av produkten de marknadsför. Genom att personerna är kända och har ett visst inflytande – på mikro- eller makronivå – innebär det att personerna som följer dem blir potentiella konsumenter.

Traditionellt sett har det främst varit bloggare som fått rollen som influensmarknadsförare, medan idag har det breddats och förekommer inom flera olika branscher på olika sätt och via olika kanaler.

Influencer Ole Holdgaard

Vilka olika kanaler finns det för influencer marketing?

De vanligaste kanalerna för influencer marketing är videomarknadsföring, marknadsföring i textform och marknadsföring på sociala medier. Videomarknadsföring kan exempelvis ske i form av vloggar eller som reklam i rörligt format. Marknadsföring i textform kan läggas upp på bloggar och i tidningar av olika slag, och marknadsföring på sociala medier kan ske på till exempel Twitter, Facebook och Instagram och kan ha ett innehåll av både text, bild och/eller video.

Det primära, och det gemensamma för samtliga av dessa former är att det antingen läggs upp av influenspersonen eller har skapats i samarbete med denne.

Hur når man influenspersoner?

Om man vill komma i kontakt med en potentiell samarbetspartner i form av en influensmarknadsförare är det bästa sättet att hitta en person som ägnar sig åt det som man ämnar sälja. Om en person till exempel har en blogg som handlar om smink och mode kanske det inte är optimalt att försöka få denna att marknadsföra produkter inom sport och matlagning. Fundera på om produkten passar in i helheten som personen skapat.

Det är långt ifrån alla inflytelserika personer som är intresserade av att samarbeta, så var beredd på att du alltid kan få ett nej. Om personen säger ja, måste du alltid ha i åtanke att denne behöver tjäna någonting på samarbetet också. Det vanligaste är att erbjuda pengar, och naturligtvis skicka produkter till personen. Hur mycket det kostar att låta olika personer marknadsföra dina produkter beror bland annat på hur stora deras kanaler är och hur många personer som kommer nås av informationen; ju kändare person, desto dyrare. Bloggare och liknande som blivit kända har ofta jobbat hårt för sitt eget varumärke och för att nå den position de befinner sig på, vilket också gör att de kan vara väldigt måna med vilka de väljer att samarbeta med och inte.

Kolla upp vilka personen har samarbetat med tidigare, och hur dessa samarbeten har sett ut. Det kan till exempel handla om vilken marknadsföringsform som har använts: sponsring, annonser och/eller rekommendationer av olika slag. I vissa fall kan en influensperson marknadsföra olika produkter på eget initiativ, men det sker främst om personen redan har en befintlig relation till den tredje parten. Detta är ett sätt som influenspersonen ibland använder för att öka sin egen tillväxt, genom att locka företagets kunder till sin kanal. Det är däremot inte ett sätt som bör föreslås till personen om man är ute efter ett reellt samarbete, då det som sagt bygger på redan befintliga kontakter och inte nya kontakter.

När du hittat en person som ägnar sig åt just det du vill marknadsföra, och känner att personen är på rätt ”nivå”, kan du kontakta denna personen och fråga om den har lust att samarbeta med just ditt företag. Presentera företaget och produkten samt på vilket sätt du känner att den skulle passa in på just den här bloggen, av just den här personen. Ge ett generöst erbjudande, då personen trots allt förmodligen lagt ner väldigt mycket tid och engagemang på sina kanaler.

Vad mäter man och hur definieras olika KPI:er?

Det finns framför allt två olika sätt att mäta nätverkssignaler på: buzz och impact. Buzz kallas för ”mun till mun” på svenska och ett annat ord för det på engelska är ”word of mouth”. Mun till mun handlar om att nöjda kunder som köpt en produkt sprider budskapet vidare, och när ryktet om produkten sprider sig drivs försäljningen upp. Online kan det här visa sig bland annat genom recensioner och folk som delar med sig av sina erfarenheter. Det kan också ske genom likes och följare. I och med att samtliga av dessa delar kan köpas är det också lätt att fejka dem.

Impact syftar på långtidseffekter, och handlar mer om: Antal klick, visningar, kommentarer och backlinks. Även detta kan så klart fejkas på olika sätt – särskilt i form av klick, visningar och kommentarer – men då det handlar om kontinuitet finns det en inneboende trovärdighet på ett annat sätt.

Användningsområden för influensmarknadsföring

Det finns tre huvudsakliga användningsområden när det kommer till influensmarknadsföring:

 1. Socialt: Influensen når ut till många potentiella kunder genom sina sociala medier och bloggar. I vissa fall kan det handla om miljontals personer som blir nådda;

 2. Nyskapat innehåll: Influensen skapar marknadsföringsinnehållet för varumärket de marknadsför, vilket gör att det är mer unikt inriktat på dennes följare och dina potentiella kunder;

 3. Förtroendeingivande för konsumenten: Influensen har ofta starka och varaktiga relationer med sina följare, vilket skapar förtroende hos följarna när influenspersonen marknadsför en produkt: både genom att det visar att influenspersonen ”känner” sina följare och genom att produkten får legitimitet genom att användas av influenspersonen.

Influencer marketing metoder

De fyra vanligaste metoderna inom influencer marketing är följande:


 1. Identifiera influenser

 Ranka dem efter antal följare, deras kontinuitet, deras krets av följare och hur pass bra ett eventuellt samarbete mellan er kommer fungera.

 2. Marknadsföring till influensen 

Gör influensen medveten om ditt företag genom att kontakta denne. Detta för att öka medvetenheten hos både influenspersonen och i längden även dennes följare och nätverk.

 3. Marknadsföring genom influensen

 Genom att samarbeta med influensen och låta denne sprida information om produkten och varumärket skapas det en marknadsmedvetenhet om företaget bland följarna och målgruppen. Dessa personer blir dina potentiella kunder.

 4. Marknadsföring med influensen 

Gör samarbeten där influensen är en del av olika marknadsföringskampanjer. Detta kan till exempel handla om att personen får visa upp produkten och på så sätt bli en ikon för företaget. Personens följare kommer känna igen personen i reklambladen och i videor vilket gör att de kan bli intresserade av produkten och vilja testa denna.

Influencer marketing

influencer marketing

Influencers Sverige

influencers sverige

Influensmarknadsföring

influensmarknadsföring